Stierenkaart Mei

De nieuwe stierenkaart valt een deze dagen bij jullie op de mat. Om alvast de stierenkaart te bekijken hebben wij de stierenkaart op onze site gezet. Er zijn weer vele veranderingen en aanpassingen geweest en dat hebben we goed proberen uit te leggen in deze editie. Ook zijn er voor het eerst stieren op de kaart op Amerikaanse cijfers. Dit omdat de omgerekende fokwaarden totaal niet overeen komen met de fokwaarden in het land van herkomst. Op deze manier publiceren we betrouwbaardere fokwaarden.

Veel lees plezier en bij vragen of bestellingen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersonen van Freyr KI