FIA Paringsadvies

Wat is FIA:
Freyr Inseminatie Advies, afgekort FIA, is het paringsadvies programma waar we sinds een jaar mee werken. Onze paringsadviseur is Nick Pinkert.

Ik ben Nick Pinkert woonachtig in Markelo. Ik werk met veel plezier met het paringsadviesprogramma FIA. FIA is een programma dat is opgebouwd met het beoordelen van de onderbalk van de koe, het analyseren van de onderbalk en daarbij een stier te adviseren die de minpunten van de koe verbeterd. Dit vind ik belangrijk omdat een goede koe als basis een goede bouw nodig heeft. Waarbij vooral de breedte en diepte in de koe belangrijk zijn. Hiermee bedoel ik dat de koe in verhouding moet zijn. Ook vind ik dat de koe voldoende helling en breedte in het kruis moet hebben. Verder moet de koe voorzien zijn van een goede stand van de benen en een hoge klauw. De uier moet vast onder de koe zitten, voorzien zijn van een sterke ophangband en het moet van achteren hoog opgehangen zijn. Ik heb veel interesse in de fokkerij en van jongs af aan ben ik opgegroeid met de fokkerij. Mij is altijd meegegeven dat een goede koe de basis is voor een hoge levens-productie. Ik ben dus al jaren lang bezig om de koeien te beoordelen, wat wel en wat niet goed is aan een koe. Ik vind het dus ook mooi om te jureren op fokveedagen en om deel te nemen aan veebeoordelingswedstrijden. Dit heeft geleid tot een 2e plaats op het nationaal kampioenschap in 2011 en in 2012 werd ik Nationaal Kampioen Veebeoordelen. Ik hoop in de toekomst samen met de veehouders tot een betere veestapel te komen en de levensproductie van de veestapel te kunnen verhogen.
Met FIA willen we:
 •  Doelgericht fokbeleid bepalen
 •  Consequent fokbeleid uitvoeren
 • Eerst de koe zien, dan advies.
Hoe werkt FIA?
 • Werkt met persoonlijk en een zeer deskundige paringsadviseur
 • Individuele koeien beoordelen op 17 belangrijke onderbalk kenmerken
 • Minder sterke punten van de koe verbeteren
 • Sterke en zwakke punten bepalen van het bedrijf
 • Bepalen van het fokdoel van de veehouder
 • Stierkeuze bepalen aan de hand van fokdoel van de veehouder en de sterke en zwakke punten van de veestapel
 • Minimaal 3x per jaar bezoek van paringsadviseur voor beoordeling dieren
 • Minimaal 3x per jaar nieuw advies uitdraai
 • Bij 2e of 3e kalfskoeien herkeuring i.v.m. eventuele verandering van de koe
 • Ook pinken kunnen worden beoordeeld en meedraaien voor een paringsadvies.
Wat is het doel van FIA?
 • Levensproductie van de koeien verhogen
  • Dit doormiddel van de minder sterke punten van de koe verbeteren.
 • Voorkomen van inteelt
  • Dit is belangrijk omdat inteelt de prestaties van kenmerken met een lage erfelijkheidsgraad vermindert,  bijv: Vruchtbaarheid, ziekteweerstand, overlevingskansen van het kalf
 • Verbeteren van de bouw van de koe
  • Combinatie tussen kracht en melktype (balans)
  • Benen (voeropname)
  • Kruis (afkalveren, opschonen, vruchtbaarheid)
  • Uier (celgetal, kg melk)
 • Streven naar een goede balans tussen productie aanleg en productie vermogen
  • Wat kan de koe aan: kracht
  • Wat wil de koe: melkdrang
 • Uniforme veestapel creëren om hierdoor minder tegenvallers te krijgen
 • Minder ongewenste uitval/afvoer koeien waardoor het aantal stuks jongvee kan worden verminderd.
Dit is kort en krachtig hoe het FIA paringsadviesprogramma werkt en waar het op gebaseerd is. Aarzelt u niet om voor vragen, informatie of interesse contact op te nemen met:
Nick Pinkert
06-29137619