Corana Virus

Nu de regering in Nederland maatregelen heeft genomen om het Corona virus tegen te gaan moeten wij als Freyr KI ook maatregelen nemen.

Allereerst blijven we gewoon onze werkzaamheden voortzetten. Insemineren, scannen, paringsadvies en verkoop blijven we met de maatregelen van nu, zorgvuldig voortzetten. Ook leveren we gewoon stikstof en bestellingen af. Natuurlijk zijn al onze mensen en het kantoor telefonisch beschikbaar!

Graag willen we u er wel op attenderen dat wij net als de gehele bevolking aan de maatregelen moeten voldoen. Om het Corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan willen wij ook aan u vragen om de opgestelde regels van de regering op te volgen. Wij als Freyr KI nemen de landelijke adviezen in acht. Onderstaand staan maatregelen die wij nemen en wat we van u verwachten!

Wij als Freyr KI nemen de onderstaande maatregelen:

 • Wij schudden geen handen
 • Wij zorgen dat we onze handen veelvuldig wassen
 • Bij ziekteverschijnselen gaat de desbetreffende persoon niet aan het werk
 • Wij proberen zoveel mogelijk contact(onderling met personeel en met de klant) telefonisch te doen
 • Wij blijven op 2 meter afstand van klanten

Maatregelen die we van u verwachten:

 • Houdt 2 meter afstand tussen personen
 • Geen handen schudden
 • Vermeid lichamelijk contact
 • Zorg voor mogelijkheid om handen te wassen
 • Zorg voor schone bedrijfskleding
 • Zorg dat de koeien klaar staan voor inseminatie!!!!!!!

We hopen op uw begrip en willen graag goed en gezond onze werkzaamheden voortzetten! Dit kan alleen door het bovenstaande SAMEN te doen!