Andy Red

Andy red, een stier die door zijn hoge verwachtingscijfers voor zowel kilogrammen melk en hoge gehalten heel veel is gebruikt, worden momenteel de eerste kalveren geboren. We krijgen volop enthousiaste berichten van veehouders over de kalveren van Andy red. Makkelijk geboren, brede kalveren en vlotte drinkers zijn de omschrijvingen die veelvuldig worden gebruikt. We zijn blij met deze berichten en willen u ook graag op attenderen dat deze stier veel kan toevoegen aan uw veestapel omdat hij zo compleet is.

1585 kg melk

+.29% vet en .08% eiwit

109 beenwerk

513 aAa

21+4 actie

+5 bevruchting